W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji.

Te cookies są niezbędne do funkcjonowania naszej strony i nie może być wyłączony w naszych systemach. Możesz zmienić ustawienia tak, aby je zablokować, jednak strona nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo
Te cookies pozwalają nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.
Te cookies służą do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej polityce prywatności.
BBiNGO

Na scenie życia

Na scenie życia

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki to ważny punkt na mapie bielskich organizacji pozarządowych. Jest też znany w całej Polsce i w wielu europejskich środowiskach trzeciego sektora oraz w kręgach instytucji zajmujących się sztuką, edukacją i ekonomią społeczną.

Teatr Grodzki od 1999 roku prowadzi programy pomocowe, edukacyjne i artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w trudnej sytuacji życiowej, osób z niepełnosprawnością i pozostających bez pracy, ofiar uzależnień, seniorów i innych grup potrzebujących wsparcia. Siedziba  stowarzyszenia mieści się w poprzemysłowych budynkach w centrum miasta przy ul. Sempołowskiej 13, które po gruntownym remoncie stały się miejscem pracy dla ponad 100 osób.

Misją Teatru Grodzkiego jest dawanie wszystkim potrzebującym szansy rozwoju i aktywnego uczestniczenia w życiu lokalnej wspólnoty, zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji, odkrywania własnego potencjału. Temu celowi podporządkowana jest realizacja programów warsztatowych i szkoleniowych oraz organizowanie przedsięwzięć integracyjnych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

W ramach swojej działalności stowarzyszenie prowadzi:

·         Zakład Introligatorsko-Drukarski w Bielsku-Białej

·         Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowo-Szkoleniowy w Lalikach 

·         Warsztat Terapii Zajęciowej „Jesteś potrzebny” w Bielsku-Białej 

·         Centrum Integracji Społecznej w Bielsku-Białej

Tylko w  tych placówkach pracę znalazło 100 osób z niepełnosprawnością.

 

Ważnym obszarem działalności Teatru Grodzkiego są programy pomocowe ,badawcze w głównej mierze skierowane do organizacji pozarządowych. 

Programy pomocowe, badawcze, ukierunkowane na przedsiębiorczość i zatrudnienie oraz aktywność organizacji pozarządowych. Realizowane są głównie w ramach projektów finansowanych ze środków programu EFS i dotyczą różnych dziedzin wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych społecznym wykluczeniem: doradztwa zawodowego, asystentury społecznej, wolontariatu, integracji i ekonomii społecznej. W ramach tego obszaru aktywności Teatr Grodzki prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) wraz ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej https://www.owes.bcp.org.pl/

Programy edukacyjne i artystyczne. Są realizowane głównie w ramach projektów międzynarodowych finansowanych ze środków UE (Erasmus+; Kreatywna Europa). Obejmują wiele różnych dziedzin twórczości i edukacji, w tym rozwijanie amatorskiego ruchu teatralnego, działania na rzecz dialogu międzykulturowego, profilaktykę uzależnień oraz kształcenie kompetencji społecznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W ramach tego obszaru aktywności Teatr Grodzki otworzył w 2022 roku Teatr Integracji - jedyny w swoim rodzaju ośrodek amatorskiego ruchu teatralnego służącego integracji społecznej poprzez twórczość sceniczną: www.teatr.teatrgrodzki.pl

Działalność wydawnicza. Obejmuje ponad czterdzieści publikacji książkowych i filmowych, które w 2013 roku zostały udostępnione w bibliotece internetowej stowarzyszenia http://www.teatrgrodzki.pl/publikacje/wszystkie/. Ważną część dorobku wydawniczego stanowią pozycje o charakterze instruktażowym i dokumentującym dobre praktyki w dziedzinie edukacji wykorzystującej metody twórcze, wydane w kilkunastu językach (polski, angielski, niemiecki, francuski, litewski, czeski, słowacki, hiszpański, włoski, grecki, rumuński, węgierski, fiński, islandzki).

Działalność szkoleniowa. Prowadzona jest przede wszystkim w ramach poszczególnych projektów i w objętych przez nie dziedzinach, a szczególnie w zakresie: edukacji artystycznej, ekonomii społecznej, działalności sektora NGO. Szkolenia są prowadzone także w formie online i w języku angielskim.

Twórczość i sztuka pozostają ważną płaszczyzną działań stowarzyszenia, chociaż główny nurt aktywności stanowią inne, opisane powyżej, formy realizowania idei społecznej solidarności.   

W chwili obecnej Teatr Grodzki realizuje dwa międzynarodowe projekty wykorzystujące sztukę teatru dla celów terapii, integracji oraz aktywizacji społecznej:

·         Dream Theatre - Nowe modele edukacji opartej na dramaterapii w pracy z pacjentami psychiatrycznymi na rzecz ich społecznej integracji (Program Erasmus+ Edukacja Dorosłych, uczestniczące kraje: Polska, Włochy, Hiszpania, Islandia i Serbia).

·         D.I.V.A - Różnorodność, integracja i dostępność w sztuce (Program Kreatywna Europa, uczestniczące kraje: Polska, Grecja, Portugalia).

 

 

http://www.teatrgrodzki.pl/

 

 

Powiązane artykuły

O nas

Portal jest miejscem spotkania i dyskusji dla tych, którym nie wystarcza codzienna dawka smutnych newsów, jednakowych we wszystkich mediach. Chcemy pisać o naszym mieście, Bielsku-Białej, bo lubimy to miasto i jego mieszkańców. W naszej pracy pozostajemy niezależni od lokalnych władz i biznesu.

Cart