W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji.

Te cookies są niezbędne do funkcjonowania naszej strony i nie może być wyłączony w naszych systemach. Możesz zmienić ustawienia tak, aby je zablokować, jednak strona nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo
Te cookies pozwalają nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.
Te cookies służą do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej polityce prywatności.

BBiletomania

Regulamin rozdań

 

 1. Organizatorem rozdań jest portal LuBBie.pl, którego właścicielem jest Fundacja Eklezja, ul. Tatrzańska 15, 34-530 Bukowina Tatrzańska, NIP: 7361734879, REGON: 387484104.
 2. W rozdaniu mogą uczestniczyć osoby fizyczne od 16 roku życia. Z udziału w Rozdaniu są wyłączeni pracownicy Organizatora i Fundatora nagród.
 3. Rozdania organizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Zasady rozdań

 1. Osoba biorąca udział w rozdaniu musi prawidłowo odpowiedzieć na pytania lub wykonać wskazane zadanie opisane w tekście artykułu z rozdaniem.
 2. Odpowiedzi na pytania lub rozwiązanie zadania należy wysłać na adres mailowy wskazany w poście promującym rozdanie.
 3. Laureatami rozdania zostaną:
  1. osoby, które jako pierwsze udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytania
  2. osoby, których rozwiązania zostaną najlepiej ocenione przez komisję powołaną przez redakcję. 
 4. Sposób wyłonienia laureatów każdorazowo zostanie ogłoszony w tekście artykułu z rozdaniem.
 5. Sposób odbioru nagród zostanie zawarty w wiadomości mailowej przesłanej do nagrodzonych wraz z informacją o wygranej.
 6. Wzięcie udziału w rozdaniu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Rozdania nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez serwis Facebook, ani z nim związane.
 8. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa zamiana nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej.
 9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez przesłanie wiadomości mailowej. W razie konieczności odebrania biletów przed koncertem poproszeni 
  o podanie danych kontaktowych w celu skutecznego przekazania nagrody. 
 10. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia, w którym przesłano mu informację o wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, w celu ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do nagrody.
 11. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego Uczestnika rozdania 

 

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności portalu luBBie.pl opublikowaną na stronie www.luBBie.pl.
 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez nich zgody. Odpowiedź na pytanie konkursowe jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na portalu LuBBie.pl oraz w w kanałach portalu w mediach społecznościowych.
 4. Dane osobowe pozyskane w związku z rozdaniem mogą być przetwarzane w celach:
  1. przekazania nagrody w razie wygranej w konkursie;
  2. udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą wiadomości na portalu Facebook, w prawnie uzasadnionym interesie Uczestnika, polegającym na uzyskaniu żądanej informacji;
  3. ogłoszenia laureatów konkursu, poprzez wysłanie im wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej z informacją o wygranej oraz opublikowanie listy laureatów na portalu Facebook.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w powyższych punktach może zostać odwołana w dowolnym momencie trwania konkursu. Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej odwołaniem. Odwołanie zgody przed zakończeniem rozdania będzie jednak wiązało się z rezygnacją z udziału w rozdaniu.
 6. W każdej chwili Uczestnik może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie i na zasadach wskazanych w RODO. Żądanie usunięcia danych przed zakończeniem konkursu będzie jednak wiązało się z rezygnacją z udziału w konkursie.
 7. Żądania wykonania praw należy przekazywać, wysyłając wiadomość na adres mailowy podany w tekście rozdania na portalu LuBBIe.pl.
 8. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko (podany na prośbę Organizatora w celu przekazania nagrody laureatom) Uczestników rozdania będą przetwarzane do momentu zakończenia konkursu i przekazania laureatom nagród. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. 

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania lub przerwania rozdania.
 2. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępne będą przez cały czas trwania Rozdania oraz przez okres nie krótszy niż 28 dni po jego zakończeniu  na stronie internetowej, a także w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w rozdaniu osób, które w związku z udziałem w rozdaniu podejmują działania sprzeczne z prawem lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 4. Organizator oświadcza, że wynik Rozdania nie jest uzależniony od przypadku, Rozdanie nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną inną formą gry losowej, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. 
  o grach hazardowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w regulaminie, w trakcie trwania Rozdania.

 

O nas

Portal jest miejscem spotkania i dyskusji dla tych, którym nie wystarcza codzienna dawka smutnych newsów, jednakowych we wszystkich mediach. Chcemy pisać o naszym mieście, Bielsku-Białej, bo lubimy to miasto i jego mieszkańców. W naszej pracy pozostajemy niezależni od lokalnych władz i biznesu.

Cart